در مورخ 11 و 12 اردیبهشت 98 اولین نشست و نمایشگاه تخصصی جلبک با حضور دکتر قانعی دبیر ستاد توسعه زیست و فناوری ریاست جمهوری در تالار ابن سینا دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار گردید 
کارشناسان بخش آبزی پروری پژوهشکده نیز در این نشست و نمایشگاه حضور فعال داشته و تحقیقات انجام گرفته خود را در این راستا به نمایش همگان قرار دادند
دکتر قانعی با تشریح اولویت‌های این نقشه راه، افزود: در مرحله نخست با توجه به زمین‌های مستعد پرورشی که در ساحل خلیج فارس و مکران داریم، تغذیه آبزیان با جلبک باید گسترش یابد، تا آبزیان با هزینه کمتر و کیفیت بهتر پرورش یابند و مشکل تامین خوراک آن‌ها نیز که یکی از مسائل اصلی پرورش دهندگان است برطرف شود.
وی ادامه داد: مرحله دوم بحث استفاده از جلبک در صنایع غذایی به عنوان فرم دهنده است، که اکنون ما در این زمینه وارد کننده هستیم و محصولی مانند آگار را وارد می‌کنیم