پانزدهم مرداد ماه 1398 در دومین روز سفر، دکتر محمود بهمنی ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به اتفاق دکتر خون‌میرزایی ریاست سازمان شیلات ایران ، ابتدا از شناور پژوهش 1 بازدید کردند. در این بازدید دکتر دشتیان نسب ضمن معرفی امکانات و پتانسیل های این شناور تحقیقاتی الزامات حفظ و نگهداری آن را مطرح کردند. در ادامه از اسکله صیادی جفره با حضور مدیران شیلاتی و پژوهشی بازدید شد.

امروز مهندس گراوند استاندار بوشهر با رضایت از برنامه های توسعه ای میگو و بویژه در حوزه آبزی پروری، عزم جدی تکمیل زیرساخت های این بخش را اعلام کردند. همچنین در این جلسه که رییس جهاد کشاورزی استان نیز حضور داشتند پیشرفت طرح های این بخش و بویژه شهرک شیلاتی مطرح شد همچنین بر پتانسیل های بخش خصوصی و جلب مشارکت جوامع محلی در مناطق همجوار آن تاکید گردید. در این جلسه دکتر خون‌میرزایی اقبال توسعه در بخش آبزی پروری را با توجه به مشکل محدودیت منابع طبیعی دریایی، بخشی از راهکار پیشگیری از آسیب های بیشتر منابع دانستند. ایشان کاهش فشار صید و صیادی در آبهای دور و توجه به پرورش ماهی در قفس را از اقدامات مناسب در این زمینه دانست. وی با یادآوری تجربه تلخ آسیب به ذخایر ماهیان خاویاری بر اثر صید بی رویه، بر اهمیت پیشگیری از تکرار آن در خلیج فارس تاکید کرد وی پایداری تولید از طریق تجهیز به موقع سایت ها و تامین زیر ساخت های پرورش، همراه با مکانیزه کردن روش ها را ضروری دانست. در این جلسه دکتر بهمنی با اشاره به ظرفیت و موفقیت های پژوهشکده میگوی کشور در بین مراکز تحقیقاتی، از حمایت و مشارکت های استانی تشکر کرده و گفت فصل جدید همکاری های بخش اجرا و تحقیقات را در دستور کار داریم. دکتر بهمنی افزود بحث زنجیره ارزش پایداری تولید و پایداری عرضه مهم است و خواهان حمایت از جایگاه پژوهشکده میگوی کشور برای حفظ این چرخه در بخش تحقیق و توسعه استان شد. ایشان برنامه های تولید میگوی عاری از بیماری، ظرفیت های آن در سطح ملی و استانی و کمک به بخش خصوصی را اعلام کردند. سرانجام به جایگاه شناور تحقیقاتی پژوهش 1 در ارزیابی ذخایر و مطالعات حفاظت منابع شیلاتی خلیج فارس پرداخته و خواهان حمایت استان در برنامه تجهیز و نگهداری آن شد.

دکتر بهمنی در جلسه مشترک مدیران در شیلات بوشهر، مجددا با توجه به ظرفیت های علمی موسسه تحقیقات در سطح ملی، بر رویکرد مشترک تحقیقاتی و اجرایی تاکید کرد. همچنین بر سیاست مشارکت دو جانبه ، برای پایداری و بهره وری فعالیت ها شیلاتی ، آینده پژوهشی درحوزه های اجتماعی اقتصادی و پژوهش های اثربخشی تولید آبزیان و محصولات جنبی ، فرآوری آبزیان و حفظ جایگاه و پرچم داری پژوهش در سطح ملی و استانی تاکید کردند