در راستای افزایش دانش فنی و یافته های تحقیقاتی در واحدهای تولیدی در قالب نظام نوین ترویج کشاورزی که با هدف توسعه، ترویج و افزایش میزان تولید و سلامت محصول در حال انجام است، کارگاه آموزشی- ترویجی با موضوع " مدیریت پیشگیری از شیوع بیماری ویروسی لکه سفید" بمنظور ارائه راهکارهای پیشگیری و مقابله با بیماری ویروسی لکه سفید، با حضور کارشناسان، مروجین و بهره برداران روز سه شنبه مورخ 26/6/98 در محل سایت پرورش میگوی رود حله برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی ابتدا آقای دکتر قوام پور در خصوص شناخت بیماری و مدیریت صحیح مزارع پرورشی مطالبی را ارائه کردند سپس دکتر رستگار به ضرورت اجرای دستورالعمل های کنترل بهداشتی سازمان دامپزشکی پرداختند و در ادامه دکتر دشتیان نسب به عوامل بروز بیماری و راهکارهای پیشگیری و کنترل آن مطالبی را ارائه نمودند. در پایان به پرسش های حاضرین پاسخ داده شد