به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، با تلاش و همت محققین موسسه و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ، چهار فصل از کتاب مرجع
Emerging and Reemerging Viral Pathogens
https://www.sciencedirect.com/book/9780128194003/emerging-and-reemerging-viral-pathogens#book-info
از انتشارات Academic Press که در آن بیماری های نوپدید و بازپدید ویروسی در انسان، دام و طیور، آبزیان و گیاهان توسط محققین مختلف دنیا به رشته تحریر در آمده است، چهار بیماری مهم ویروسی آبزیان همچون: بیماری کوی هرپس ویروس (KHV)، بیماری نکروز عصبی ویروسی (VNN) ، بیماری سپتی سمی هموراژیک ویروسی (VHS) و بیماری لکه سفید میگو(WSD) توسط همکاران: دکتر سید جلیل ذریه زهرا، دکتر عقیل دشتیان نسب، دکتر مریم دادار، دکتر مینا زیارتی و دکتر فاطمه حسن تبار به تفصیل بیان شده است. اطلاعات تکمیلی در سایت های ذیل قابل دستیابی است:
Chapter 29 - Koi Herpesvirus Disease
Author links open overlay panel
Mina Ziarati1 Fatemeh Hassantabar2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128194003000296
Chapter 30 - Viral Nervous Necrosis Disease
Author links open overlay panel
Mohammad Jalil Zorriehzahra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128194003000302?via%3Dihub
Chapter 31 - Viral Hemorrhagic Septicemia Disease
Author links open overlay panel
Maryam Dadar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128194003000314
Chapter 32 - White Spot Syndrome Virus
Author links open overlay panel
Aghil Dashtiannasab
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128194003000326
SharePinterestPrintFacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsAppTelegram