روز سه شنبه مورخ ۱۶ مهر ماه نخستین همایش روز مزرعه ملی میگو با عنوان مدیریت بهینه پرورش میگو به میزبانی پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر و با حضور دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور ، دکتر بازرگان معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر زرین فر معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر، مهندس زنده بودی مدیر کل شیلات استان بوشهر وجمعی از بهره برداران بخش خصوصی در سالن مدیریت دولتی استاتداری بوشهر برگزار گردیدد .
در ابتدا دکتر عقیل دشتیان نسب ریاست محترم پژوهشکده میگوی کشور ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به حاضرین در همایش گزارش کوتاهی از برخی فعالیت های شورای پژوهشی از جمله اجرای طرح تحقیقاتی – ترویجی که طی دو سال اخیر در مزارع پرورشی میگو استان بوشهر اجرا شده بود ارائه نموند و خواستار افزایش بودجه ای تحقیقاتی – ترویجی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اجرای این گونه پروژه ها شد .
سپس دکتر بازرگان معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی ، با تاکید بر ضرورت مطالعات اجتماعی اقتصادی بازارهای میگو بر زنجیره تولید و فروش تاکید کردند.
دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با اشاره به پروژه های تحقیقاتی و ترویجی در جنوب و شمال کشور، بیماریها و راههای مدیریت بیماری، فرآوری، بازار و.. بر اهمیت مدیریت بهینه پرورش به عنوان سیاست های ترویجی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی در جهت پایداری توسعه صنعت میگو تاکید کردند.
دکتر زرین فر معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر، از دیگر مهمانان روز مزرعه ملی میگو بودند. ایشان با اشاره به جایگاه مهم و خوب صنعت میگو، تکمیل و ایجاد زیر ساخت ها و پیگیری سلامت تولید در این بخش را از برنامه های مهم استان اعلام کردند
از دیگر سخنرانان این مراسم مهندس زنده بودی رییس شیلات بوشهر، آقای عباسی رییس اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان، آقای پاکاری نماینده پرورش دهندگان همکار طرح های ترویجی و آقای قدسی پرورش دهنده همکار طرح ترویجی، بودند. آقایان عباسی، پاکاری و قدسی مشکلات و دغدغه های جدی تولید کنندگان در زمینه های مختلف را برای مجموعه مدیریتی استان و مدیران تحقیقات و ترویج سازمان جهاد کشاورزی مطرح کردند
در ادامه مراسم روز مزرعه ملی میگو ۴ سخنرانی علمی توسط دکتر افشار نسب، دکتر میربخش، دکتر پذیر و دکتر قوام پور در مورد بیماری لکه سفید، استفاده از پروبیوتیک و اصلاح ساختار فیلتراسیون مزارع ارائه شد
در پایان مراسم از پرورش دهندگان همراه طرح های ترویجی در روز مزرعه ملی میگو. بوشهر تقدیر گردید