پژوهشکده میگوی کشور در راستای انتقال نتایج آخرین یافته های پژوهشی به بهره برداران و ذی نفعان حوزه صید و بهره برداری از ذخایر دریایی و با هدف جلب مشارکت و همراهی جامعه صیادی در مدیریت پایدار و مسئولانه ذخایر آبزیان دریایی در محدوده آبهای استان بوشهر، مراسم انتقال یافته های علمی را با عنوان" مدیریت بهره برداری از ذخایر آبزیان؛ جامعه صیادی، همیاران و حافظان ذخایر " را با حضور مدیران اتحادیه شرکت های تعاونی صیادی استان بوشهر، مدیران تعاونی ها و اسکله های صیادی شهرستان های مختلف، نماینده سازمان شیلات ایران، مدیران و کارشناسان اداره کل شیلات و ادارات شیلات شهرستان های مختلف استان بوشهر، کارشناسان و محققان این عرصه، معاون اقتصادی استانداری بوشهر و مسئولین استانی در روز یکشنبه مورخ 24/09/1398 برگزار نمودیافته های نوین علمی، و نقش جامعه صیادی در بهبود مدیریت سواحل، صید میگو و چالش های مدیریت ذخایر آبزیان، نگاهی به وضعیت صید ضمنی تورهای ترال میگو، و کاربرد داده های ارزیابی اکولوژیک ذخایر آبزیان در مدیریت بهینه فعالیت های صیادی ارائه گردید. همچنین میزگرد تخصصی " چالش ها و فرصت های مدیریت حوزه های صیادی" و بحث آزاد نیز پس از ارائه سخنرانی های تخصصی، با مشارکت جامعه صیادی ، کارشناسان و محققان برگزار شد و به بحث و تبادل نظر با نمایندگان جامعه صیادی پرداختند و ضمن دریافت نگرانی های صیادان، راهکارهای تخصصی و مدیریتی را به بحث و گفتگو گذاشتند. در انتهای مراسم نیز از صیادان مروج و همیار پژوهش، پژوهشگران پیشکسوت و کارشناسان پیشکسوت شیلاتی تقدیر به عمل آمد