دومین رویداد استارپ های شیلاتی با محوریت :
- مهندسی ابزیان
- مکانیزاسیون ، اتوماسیون و هوشمندسازی
- انرژی های تجدید پذیر و فناوری های سبز
- ارزش افزوده ، استفاده مجدد از آب ،پسماند و ضایعات
- راهکارهای جدید برداشت و فرآوری گیاهان آبزی ( جلبکها)
- شیوه های نوین صید ، پرورش و فرآوری آبزیان
- کسب و کار و شیوه های تامین مالی ، صادرات و بازار یابی دیجیتال
در استان بوشهر برگزار می گردد .
زمان برگزاری
پیش رویداد: 17 بهمن ماه
رویداد نهایی : 15 اسفند ماه