نشست تخصصی بررسی چالش های بهداشتی صنعت تکثیر و پرورش ماهیان دریائی - باس دریائی آسیائی به همت پژوهشکده میگوی کشور با مشارکت ادارات کل شیلات و دامپزشکی بوشهر، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، دانشگاه شهید چمران اهواز و جهاد دانشگاهی تهران در سالن اجتماعات شیلات بوشهر برگزار شد. همچنین همزمان از طریق ویدئو کنفرانس محققان موسسه تحقیقات علوم شیلاتی نیز در این نشست حضور داشتند

تشریح وضع موجود و برنامه های آتی تکثیر و پرورش ماهیان دریائی , بیوتکنیک تکثیر و پرورش ماهی , بیماری های شایع در مراکز تکثیر و پرورش ماهی سی باس آسیائی , ضرورت های ایمنی زیستی و بهداشتی در تکثیر و پرورش ماهی و پیشگیری از بیماری در ماهیان پرورشی و واکسیناسیون از موضوعات مهم ارائه شده در این نشست تخصصی بود