در هفته آخر دی ماه ۱۳۹۸، نخستین کارگاه آموزشی آشنایی بانوان با ضرورت ها و فرصت های اشتغال در بخش ساحلی بوشهر-دلوار تشکیل شد. این برنامه ترویجی توسط محسنی زاده از پژوهشکده میگوی کشور، با حضور بخشدار و رییس دانشگاه آزاد اسلامی و جمعی از بانوان محلی، در سالن اجتماعات فرهنگسرای دلوار برگزار شد. وضعیت اشتغال زنان، سهم شیلات در امنیت و اقتصاد جامعه محلی، معرفی برنامه های توسعه ای آبزی پروری، ضرورت آگاهی و مشارکت زنان بویژه در بخش دلوار ساحلی، محورهای عمده این کارگاه ترویجی بودند