چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان با میزبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در مورخ 6 لغایت 8 آبان 99 در تهران برگزار می گردد