برگزاری دوره آموزشی اصول ایمنی زیستی در مراکز تکثیر میگو
خوشه صنعتی آبزیان با همکاری پژوهشکده میگوی کشور و با حمایت شرکت شهرک های صنعتی استان بوشهر، دوره آموزشی اصول ایمنی زیستی در مراکز ثکثیر میگو را برگزار کرد:
این کارگاه آموزشی چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ در سالن جلسات پژوهشکده میگوی کشور، توسط دکتر دشتیان نسب و با حضور علاقمندان این بخش از شیلات، دانشگاه خلیج فارس، دامپزشکی، مراکز تکثیر و پرورش میگوی استان بوشهر برگزار شد. مفاهیم مرتبط با ایمنی زیستی، منافع اجرای آن در مراکز کوچک و بزرگ، ارزش و بهای اقتصادی مرتبط با اجرای کامل دستورالعمل های ایمنی زیستی در مراکز تکثیر و در مراحل مختلف پرورش لارو، از بخش های عمده این کارگاه آموزشی بودند. مشکلات احتمالی، ضرورت های اجرا در مراحل مختلف تکثیر، اهمیت رعایت همه جانبه در کلیه مراحل تولید میگو، چالش های پیش رو و پاسخ به سوالات طرح شده، بخش های دیگری از این ارائه بودند.
لازم به ذکر است این دوره ترویجی ویژه ذینفعان خوشه بصورت رایگان برگزار گردید.