۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ ، جلسه دفاعیه گزارش نهایی پروژه " امکان سنجی حذف فلزات سنگین و مواد معلق از پساب شهری، صنعتی و پرورش میگو با استفاده از اکسیژن فعال پلاسمای سرد " در سالن کنفرانس پژوهشکده میگوی کشور برگزار شد. دفاعیه این پروژه در حضور محققان و همکاران پروژه انجام و داوران این دفاعیه دکتر مهدی محمدی، دکتر محمد صدیق مرتضوی و دکتر علی قوام پور بودند