۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸ ، جلسه دفاعیه گزارش نهایی پروژه "بررسی ذخایر و محاسبه پارامترهای پویایی جمعیت ماهی مرکب sepia pharanois در آبهای استان بوشهر" در سالن کنفرانس پژوهشکده میگوی کشور توسط دکتر نصیر نیامیمندی برگزار شد. دفاعیه این پروژه در حضور محققان و همکاران پروژه به صورت حصوری و ویدیو کنفرانس انجام شد. داوران این دفاعیه دکتر مهدی محمدی، دکتر علی سالارپوری و دکتر آرزو وهاب نژاد بودند