4 بهمن ماه 98  سمینار علمی با عنوان ( معرفی و راهنمای تکنولوژی   ویرایشگر  ژنومی Crispr  Case9 ) توسط اقای اسکندر حسین نژاد دانشجوی دکتری ژنتیک در سالن کنفرانس پژوهشکده میگو ارائه گردید .

کریسپرـ کَس ۹ یک تکنولوژی جدید ویرایش ژنتیکی و منحصر بفردی است که می‌تواند به پیشرفت ژن درمانی کمک‌های زیادی بکند. در روش کریسپر، دانشمندان می‌توانند مستقیما ژن معیوب را اصلاح کرده و یک DNA سالم جایگزاری کنند.

این روش این امکان را ایجاد می کند تا بتوان با حذف،اضافه کردن یا جایگزین کردن بخشی از ژنوم را ویرایش نمود. برخی از باکتری ها دارای سیستم ساده کریسپرـ کَس ۹ برای ویرایش ژن می باشند که برای پاسخ به عوامل مهاجم نظیر ویروس ها بکار می رود و این فرآیند مانند سیستم ایمنی برای آنها تلقی می شود.کریسپر در باکتری ها قسمتی از DNA باکتری را قطع کرده و در تهاجم بعدی به باکتری برای شناسایی پاتوژن کمک میکند

با توجه به استفاده گسترده از این روش در پزشکی این امید می رود که با شناسایی برخی از ژنهای مربوط به فعالیت ویروس لکه سفید در میگوها از طریق این روش بتوان از بروز بیماری لکه سفید در آنها پیشگیری نمود