به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور به مناسبت دومین هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی، مراسم تقدیر از اپلیکیشن برتر تهیه شده توسط محققان پژوهشکده میگوی کشور ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۹ انجام شد. با توجه به شرایط فعلی شیوع بیماری کووید ۱۹ این مراسم در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و همزمان بصورت ویدیو کنفرانس در سالن اجتماعات پژوهشکده میگوی کشور برگزار شد. این اپلیکیشن با حمایت مالی بخش خصوصی آقایان مهندس احسان حق شناس، علیرضا فتحی و مسعود دشمن زیاری از روسای اتحادیه های پرورش میگوی شیف، دلوار و پرورش دهنده میگوی حله استان بوشهر و با همکاری علمی کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور جناب آقای دکتر علی قوام پور و دکتر محمد خلیل پذیر در زمینه مدیریت بهینه پرورش میگو تهیه شده است.