به مناسبت هفته پژوهش، دو عنوان کتاب، محققان پژوهشکده میگوی کشور  در موسسه تحقیقات علوم شیلاتی  کشور و به کوشش اطلاعات علمی مؤسسه منتشر گردید.
 ضمن تبریک و آرزوی موفقیت برای ایشان  در عرصه های علمی و زندگی اشان ،عناوین کتاب‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
-بازسازی ذخایر آبزیان تدوین: آقای دکتر نصیر نیامیمندی
-کاربرد روش‌های نوین استخراج در نمونه‎‌ های زیست محیطی مولف: خانم دکتر پریسا حسین خضری