دکتر محمد خلیل پذیر از پژوهشکده میگوی کشور، به واسطه پژوهش های متنوع علمی -ترویجی خود، از سوی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به عنوان یکی از پژوهشگران برتر موسسه در سال ۱۳۹۹ انتخاب شد.  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در سال جاری با حضور دکتر محمود بهمنی ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، بصورت مجازی با مدیران و برگزیدگان علمی از مراکز تحقیقاتی مختلف برگزار شد. دکتر بهمنی با تبریک موفقیت های پژوهشی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد بدون شک دستاوردهای موسسه، به ویژه در دو سال اخیر، حاصل تلاش های بی وقفه مدیران، پژوهشگران و تمامی دست اندرکاران مجموعه بزرگ تحقیقاتی است. ایشان با ابراز خرسندی از کاربرد تحقیقات متنوع انجام یافته، از جمله در مزارع پرورشی، این را نشانه نزدیک شدن به زاویه نگاه جهانی در سنجش پژوهش ها دانست. در این مراسم دکتر حافظیه، معاون پژوهش و فناوری موسسه نیز به مهمترین دستاوردهای پژوهشی مختلف اشاره کرد. در این جلسه از پژوهشگران برگزیده، از جمله دکتر محمد خلیل پذیر عضو هیئت علمی پژوهشکده میگوی کشور، بخاطر پژوهش های علمی- ترویجی ارزشمند تقدیر به عمل آمد.