به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، جلسه شورای پژوهشی با حضور دکتر حافظیه معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در پژوهشکده میگوی کشور برگزار شد. بازدید از ایستگاه ایستگاه تحقیقات  میگوی عاری از بیماری، آزمایشگاه ها و دیدار با کارشناسان پژوهشکده از برنامه های معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی بود. پس از بازدیدهای انجام یافته ایشان در جلسه شورای پژوهشی حاضر شدند. این جلسه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۹ بصورت ویدیو کنفرانس و حضوری در جمع محققان پژوهشکده میگوی کشور انجام شد. موارد متعددی از جمله پروژه های انجام یافته، در دست اقدام و در دستور کار آینده، توسط معاون پژوهشی و مسولین بخش های مختلف معرفی و بررسی شد. دکتر دشتیان نسب رییس پژوهشکده، سیاست ها و اولویتهای پژوهشی را بر اساس چالش‌های صنعت میگو و امکانات اجرایی در پژوهشکده  را مطرح کردند. همچنین اقدامات انجام یافته در ایستگاه تحقیقات میگوی عاری از بیماری در حوزه تولید لارو و برنامه های تولید غذای زنده بحث و بررسی شد. در این جلسه موارد متعدد دیگر از جمله منابع انسانی، محدودیت و نیازمندی ها از سوی کارشناسان و مسئولین مطرح شد. دکتر حافظیه با ابراز خرسندی از اقدامات انجام شده در  پژوهشکده میگوی کشور به عنوان مرکز اختصاصی و کارآمد در مباحث مرتبط با میگو، بر حفظ و ارتقا این جایگاه اختصاصی تاکید کرد. واز انجام رسالت ملی پژوهشکده میگوی کشور در تعامل با سایر استان ها و مراکز فعال در حوزه میگو از چابهار، گلستان و خوزستان قدردانی کرد. در این جلسه بر کارهای پژوهشی روی بیماریهای میگو و تولید مولدین میگوی عاری از بیماری  و همچنین تولید غذای زنده براساس چالش‌های فعلی صنعت میگو به عنوان دریچه پژوهش های آتی، تاکید شد.

 

۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ بازدید معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از ایستگاه تحقیقاتی تولید میگوی عاری از بیماری خلیج فارس