به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹، طی مراسمی تفاهم نامه همکاری متقابل پژوهشکده میگوی کشور و شرکت تعاونی تولیدی ۲۱ بیضا، با حضور نمایندگان شرکت، ریاست پژوهشکده و کارشناسان مربوطه امضا شد. بر این اساس پژوهشکده میگوی کشور با رویکرد توسعه فعالیت های علمی، پژوهشی و ترویجی خود و برخورداری از توانمندی های موثر بخش خصوصی، بویژه برای اجرای پروژه های نوآورانه بصورت پایلوت در مزارع الگویی، با این شرکت مشارکت می کند. رویکرد اصلی در این فعالیت مشترک، تبادل تجارب و اطلاعات بویژه برای نوآوری و تولید محصولات فناورانه در تولید خوراک میگو و سایر نهاده های مرتبط وارداتی صنعت میگو می باشد. بهره مندی های تجربی، پژوهشی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه ای، رایانه ای و ارتباطات بین المللی از محورهای دیگر این تفاهم نامه است که امید می رود در جهت تامین نیازهای طرفین در قالب طرح های پژوهشی مشترک تحقق یابد.