به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، پس از پژوهشکده های شمالی، نوبت به ارائه گزارش عملکرد سال 1399 توسط پژوهشکده های جنوبی رسید. در این بخش، پژوهشکده های اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، آبزی پروری آب های جنوب کشور و میگوی کشور، گزارش خود را تشریح کردند.

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان- بندرعباس

دکتر مرتضوی، در ارتباط با فعالیت های انجام گرفته در پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، گفت: تعداد 35 پروژه و طرح تحقیقاتی ، 69 مقاله فارسی و انگلیسی،چاپ یک جلد کتاب و 10 گزارش تحلیلی از دستاوردهای این پژوهشکده می باشد.
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، افزود: در سال جاری، 5 یافته قابل ترویج به عرصه تحقیقات شیلات کشور ارائه شده است.
وی تاکید کرد: کنفرانس بین المللی نمک زدایی و تصفیه آب در سال 1399 به همت محققان این پژوهشکده و همکاری با دانشگاه امیرکبیر برگزار شد. همچنین در همین مدت، همکاران پژوهشکده حضور در 22 کنفرانس معتبر بین المللی را به ثبت رسانده اند.
از فعالیت های شاخص این پژوهشکده ،دستیابی به دانش فنی تغذیه و نگهداری و اهلی سازی ماهی سوکلا و همچنین به رونمایی از دانش فنی تولید انبوه صدف خوراکی و همکاری در برگزاری رویداد شتاب ساردین و موتو ماهیان اشاره شد.
دکتر مرتضوی، ضمن معرفی اولویت های پژوهشی پژوهشکده در سال 1399 گفت: ارزیابی ذخایر و اکولوژی کفزیان خلیج فارس و دریای عمان در سال آینده، ارزیابی نقش اقتصادی-اجتماعی صید ماهیان سطح زی در معیشت و اشتغال صیادان، برآورد زی توده ماهیان مرجانی و صخره ای، ارزیابی ذخایر تون ماهیان کرانه ای، بررسی ذخایر میگوهای غالب در استان هرمزگان، مولد سازی و تکثیر ماهی سوکلا، کاهش گرفتگی چشمه تور قفس های پرورش ماهی، تولید محصولات با ارزش افزوده از صدف خوراکی و بررسی آلاینده های آلی و معدنی در رسوبات زیستگاه های مرجانی و حرا از مهمترین پیشنهادات اولویت دار برای سال 1400 است.
وی در ادامه بیان داشت از دیگر فعالیت های شاخص پژوهشکده ،همکاری بالا با بخش خصوصی است بطوریکه حدود بالای 90 درصد از پروژه های مصوب مشتری مدار و خاص می باشد.
در ادامه، دکتر بهمنی، ضمن اشاره به تشکیل شبکه پرورش ماهی در قفس با محوریت پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، گفت: اگرچه تلاش های ارزشمندی در این خصوص صورت گرفته، اما انتظار می رود این روند در سال 1400 نه تنها ادامه داشته باشد بلکه با جدیت و قدرت بیشتری دنبال شود.
وی، ادامه داد: این موضوع به ویژه در حوزه تکثیر و پرورش ماهیان دریایی با تاکید بر ماهی سوکلا بسیار حائز اهمیت است؛ به گونه ای که شرکت ماهی در قفس نیکسا که به عنوان بخش خصوصی با موسسه همکاری دارد، بتواند اثربخشی این فعالیت ها را در قفس های خود ببیند.
بحث تداوم پایش آلاینده ها و پیش بینی بحران ها،  تحلیل و آینده پژوهی صید و صیادی به صورت مشترک با کمک اتحادیه ها، سایر مراکز و پژوهشکده ها و دانشگاه ها، توجه بیشتر به آبزی پروری میگو در کنار پژوهشکده میگوی کشور از دیگر مواردی بود که دکتر بهمنی بر لزوم اجرایی شدن آنها توسط پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، تاکید کرد.
 

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور-اهواز

دکتر هوشمند در ارائه گزارش عملکرد خود، ضمن اشاره به اجرای 8 پروژه بنیادی در سال 1399 گفت : 5 پروژه کاربردی توسعه ای قابل ترویج و یک طرح کلان، حاصل بخشی از تلاش همکاران این پژوهشکده بوده است.
رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، افزود: تا کنون دو تفاهمنامه با دو مجموعه استانی منعقد شده که رهاسازی بچه ماهی بومی با وزن بیش از 10 گرم به منظور تقویت ذخایر تالاب های استان و تفاهمنامه همکاری علمی پژوهشی و فناوری با سازمان حفاظت محیط زیست و پارک علم و فناروی استان خوزستان، از جمله آنهاست.
چاپ 14 مقاله علمی پژوهشی خارجی، یک مقاله علمی ترویجی، چاپ یک جلد کتاب و چاپ 9 مقاله عملی و پژوهشی معتبر داخلی از مهمترین دستاوردهای انتشاراتی این پژوهشکده بود که دکتر هوشمند آنها را معرفی کرد.
وی با اشاره به تعاملات بین الملل این پژوهشکده، عنوان کرد: در سال جاری، 21 نفر از همکاران در 10 دوره و کارگاه آموزشی بین المللی خارجی شرکت کرده و در ارتقای سطح علمی خود کوشیده اند.
584 نفر ساعت آموزش بهره برداران، 131 نفر روز آموزش از طریق برگزاری روز مزرعه، 4628 نفر ساعت آموزش در کارگاه های آموزشی ترویجی، 344 نفر روز آموزش انتقال یافته های تحقیقاتی و 296 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه از مهمترین فعالیت های ترویجی پژو.هشکده آبزی پروری جنوب کشور به شمار می رود که دکتر هوشمند بر آنها تاکید کرد.
وی ادامه داد: امکان سنجی پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد مارون بهبهان، استفاده از کنجاله دانه های روغنی در تغذیه ماهی کپور معمولی، تولید تحقیقاتی واکسن ماهیان دریایی و گرمابی، ارتقای سیستم ایمنی ماهیان گرمابی، بررسی ذخایر میگو، ارزیابی اثرات معرفی گونه سی باس آسیایی به مزارع پرورش چوئبده آبادان، احداث بانک ژن گطان در مرکز تکثیر ماهیان بومی دشت آزادگان و تولید جمعیت های شناسنامه دار ماهی صبیتی از مهمترین پیشنهادات اولویت دار این پژوهشکده برای سال آینده است.
در ادامه دکتر بهمنی، با بیان اینکه پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور می تواند در هر 4 استان جنوبی، حضوری فعال و تاثیرگذار داشته باشد، گفت: همکاری، هم افزایی و هم فکری این پژوهشکده با دیگر پژوهشکده های جنوبی و مرکز چابهار، کمک شایانی در پیشبرد هرچه بهتر پروژه های تحقیقاتی به ویژه بحش پرورش ماهی در قفس خواهد بود.
وی با تاکید بر اهمیت ایستگاه تحقیقاتی بندر امام، افزود: با توجه به نقش کلیدی این ایستگاه، لازم است پژوهشکده اهواز، برنامه جامع و مدونی را در خصوص فعالیت های آن برای سال 1499 تهیه و ارائه دهد.
به گفته دکتر بهمنی، فعالیت های قابل توجه و البته پراکنده ای در ارتباط با تحقیقات تولید واکسن در استان های مختلف در حال انجام است که به نظر می رسد ساماندهی و همسونگری این فعالیت ها جهت هدفمندسازی آنها ضروری است.
توسعه و بهبود همکاری ها با دیگر مراکز، پژوهشکده ها و دانشگاه ها برای ارتقای سطح فعالیت ها و انجام کارهای جدید و مشترک، مطالعه ارزیابی پراکنش ماهی تیلاپیای مهاجم در آب های جاری استان خوزستان و ارائه برنامه مدون در ارتباط با سایت آزادگان، از دیگر مواردی بود که دکتر بهمنی از پژوهشکده آبزی پروری آب های جنوب کشور خواست تا آنها را در دستور کار خود برای سال 1400 قرار دهد.
 

پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر

دکتر دشتیان نسب، با بیان اینکه طی سال جاری، تعداد 5 فقره پروژه بنیادی در پژوهشکده میگوی کشور به انجام رسیده، گفت: در عین حال 5 پروژه کاربردی توسعه ای قابل ترویج و 9 فقره یافته قابل ترویج، از دیگر دستاوردهای این پژوهشکده بوده است.رئیس پژوهشکده میگوی کشور، ضمن اشاره به انعقاد 10 قرارداد و تفاهمنامه با مجموعه های مختلف، افزود: 5 گزارش نهایی فروست دار، 14 مقاله علمی پژوهشی خارجی، یک مقاله علمی ترویجی، چاپ 2 جلد کتاب و چاپ 7 مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی از جمله دستاوردهای انتشاراتی این پژوهشکده به شمار می رود.مشارکت در اجرای 3 طرح ترویجی، 1197 نفر ساعت آموزش بهره برداران، 2658 نفر ساعت کارگاه آموزشی، 88 نفر روز آموزش کارشناسان پهنه و 44 نفر روز بازدید از مزارع مختلف در قالب طرح یاوران تولید، از جمله فعالیت های ترویجی پژوهشکده میگوی کشور است که دکتر دشتیان نسب آنها را معرفی کرد. ضمن اینکه محققان این پژوهشکده، تولید اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده اند.اصلاح نژاد میگوهای پرورشی سفیدغربی، دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش کرم دریایی پری نرئیس عاری از بیماری خاص، ردیابی بیماری های نوپدید در مراکز تکثیر و مزارع پرورش میگوی استان بوشهر، تولید پرمیکس غذای میگوی پرورشی، پرورش فوق متراکم میگو در سیستم مداربسته تصفیه شده با فناوری پلاسمای سرد و ارزیابی اقتصادی اجتماعی تولید میگوی عاری از بیماری و نقش آن در توسعه پایدار صنعت میگوی پرورشی، بخشی از مهمترین پیشنهادات اولویت دار پژوهشکده میگوی کشور به شمار می رود که دکتر دشتیان نسب از آنها نام برد.در ادامه دکتر بهمنی، با بیان اینکه وظیفه اصلی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دستیابی به فناوری هایی است که قابل انتقال به بخش خصوصی باشد، گفت: پژوهشکده میگوی کشور، نقشی محوری در آبزی پروری میگو دارد و به همین دلیل حضور کارشناسان این پژوهشکده با نگاه ترویجی و آموزشی در استان های پرورش دهنده میگو ضروری به نظر می رسد.وی تاکید کرد: یکی از فعالیت های مهمی که این پژوهشکده باید به آن ورود کند، بحث اصلاح نژاد میگو است. زیرا این موضوع جزو اولویت های تحقیقاتی است و هم اینکه درخواست بخش اجرا و خصوصی بوده است. بنابراین لازم است این پژوهشکده تا پایان امسال، چارچوب اولیه طرح اصلاح نژاد میگو را ارائه دهد تا بتوان برای ایجاد زیرساخت های لازم، اقدامات لازم را انجام داد. همچنین عملیاتی سازی کیت تشخیص و پیشگیری بیماری لکه سفید میگو، از جانب آن پژوهشکده بسیار مهم است.دکتر بهمنی، در پایان عنوان کرد: اگرچه قرار بود گشت تحقیقاتی از استان بوشهر آغاز شود، اما با توجه به شروع فصل صید ماهی مرکب و تخم ریزی برخی ماهیان در اسفند ماه، بهتر است این گشت تحقیقاتی به سال آینده موکول شود.