به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، بر اساس امتیازات ارائه شده، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی-انزلی، به مدیریت مهندس سپیده ملکی شمالی با 115 امتیاز به عنوان رتبه نخست، پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور-اهواز، به مدیریت دکتر سمیرا ناظم الرعایا با 101 امتیاز به عنوان رتبه دوم و پژوهشکده میگوی کشور-بوشهر به مدیریت دکتر فاطمه محسنی زاده و مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار، به مدیریت مهندس امام بخش دلوکیان با 78 امتیاز به صورت مشترک، رتبه سوم را در میان روابط عمومی های مراکز و پژوهشکده های تابعه موسسه کسب کرده اند.
گفتنی است امتیازات ارائه شده بر اساس تعداد خبرهای ارسالی به موسسه، خبرهای ارسالی به خبرگزاری ها، مصاحبه تلویزیونی، مصاحبه رادیویی ، ارسال یادداشت های علمی و نشست خبری بوده است.
روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، این موفقیت را به همکاران برگزیده تبریک عرض نموده و از خداوند منان آرزوی توفیق روزافزون در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را دارد.