سمپوزیوم بین المللی سخت پوستان 2021

پژوهشکده میگوی کشور در نظر دارد سمپوزیوم بین المللی سخت پوستان 2021 را در روزهای 16 تا 18 آذر 1400 برگزار نماید. این سمپوزیوم در قالب میزگردهای تخصصی در حوزه های صید و آبزی پروری برگزار خواهد شد. میزگردهای تخصصی با مشارکت صاحبنظران صنعت میگو و سخت پوستان کشورهای پیشرو و نمایندگان بخش خصوصی، مراکز علمی پژوهشی و دستگاه های اجرایی مورد بحث قرار خواهد گرفت. همچنین از بین مقالات دریافتی، موضوعات برگزیده بصورت سخنرانی ارائه خواهد شد. در حاشیه این رویداد کارگاه های آموزشی و نمایشگاه نوانمندی های صنعت آبزی پروری نیز دایر خواهد بود .

محورهای سمپوزیوم :

·       آبزی پروری و توسعه پایدار

·       ژنتیک و اصلاح نژاد

·       آینده پژوهی در صید و آبزی پروری

·       بهداشت، بیماریها و امنیت زیستی

·       تغذیه و غذای زنده

·       مهندسی آبزی پروری و مکانیزاسیون .

·       زیست شناسی و بوم شناسی .

·       ارزیابی ذخایر و مدیریت شیلات .

·       بیوتکنولوژی

·       بازاریابی و ارزش افزوده .

·       جنبه های اقتصادی اجتماعی .

·       تأثیرات COVID-19 بر حوزه های صید و آبزی پروری .

      پایگاه اطلاع رسانی : http://www.incss.ir

      مهلت ارسال چکیده مقالات: ۳۱ تیر ۱۴۰۰

      تاریخ برگزاری: ۱۶ تا ۱۸ آذر