به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور ، جلسه مشترک بررسی طرح کلان تحقیقاتی پایش میگو با حضور پژوهشکده میگو بوشهر،پژوهشکده آبزی پروری آبهای جنوب کشور و مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی ، ۳۰ خرداد ماه سالجاری تشکیل شد.
در این جلسه مشترک، محور گفتگو ابتدا معرفی مهمترین عناوین طرح های پژوهشی پیشنهادی مرتبط با تکثیر و پرورش میگو و ملاحظات زیست محیطی آن در این سه استان بود و با توجه به اشتراکات بسیار در محورهای پژوهشی این مراکز و ضرورت کسب نتایج کاربردی و قابل تعمیم، بر اتخاذ روش کاری هماهنگ و تبادل تجربیات بین مراکز مختلف برای تعیین برنامه های پژوهشی تاکید شد.