به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور و به نقل از خبر رسان شیلات بوشهر، امسال طرح دریا بست در آبهای استان بوشهر اجرا نمی شود. در نشست اعضاء کمیته مدیریت صید شیلات استان بوشهر که نهم تیرماه با حضور مدیرکل شیلات و برخی از مدیران این اداره , معاون پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور و نمایندگان جامعه صیادی تشکیل شد، با اجرای طرح دریابست قبل از فصل صید میگو موافقت نشد. معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات بوشهر پس از برگزاری نشست این کمیته اظهار داشت: اجرای سومین دریابست در آبهای محدوده استان بوشهر که به پیشنهاد شیلات در دستور کار بود، به دلیل نگرانی جامعه صیادی از عدم جبران کاهش درآمد صیادان، مشکلات بیمه آنان و عدم یکپارچه اجرای طرح در سراسر خلیج فارس به تصویب نرسید.

بهزاد حیدری اجرای دریابست را در کنار اجرای طرح های غنی سازی منابع آبزیان راهی جهت حفظ تعادل برداشت و حجم ذخیره اعلام کرد و اظهار داشت: علیرغم اجرای بلند مدت این طرح در سراسر کشورهای حاشیه خلیج فارس ، در محدوده آبهای استان بوشهر به دلایل مشکلات ناشی از عدم امکان جبران هزینه های وارده بر معیشت صیادان حتی در کوتاه مدت با مشکل مواجه است که امیدواریم با بررسی همه جوانب آن به مرحله اجرا درآید.

حیدری با اشاره به اینکه ممنوعیت صید ترال پیشنهادی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، صید میگو با قایق و لنج را شامل نمی شود، عنوان کرد: گشت تحقیقاتی پژوهشکده میگو که به منظور تعیین زمان آزادسازی صید این آبزی انجام می شود بزودی آغاز خواهد شد .

کمیته مدیریت صید کمیته ای مشورتی است که به گفتگوی تشکل های غیر دولتی و نمایندگان بخش دولتی در حوزه شیلات اختصاص دارد و به موجب قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی، مصوبات آن قابل اجراست. لازم به ذکر است تجربه طرح دریا بست در آبهای استان بوشهر، در اوج فصل تخم ریزی آبزیان تجاری و برای پایداری این ذخایر در اسفند ماه و همچنین قبل از فصل صید میگو، برای جلوگیری از صید غیر مجاز بود. بخش ارزیابی ذخایر پژوهشکده میگوی کشور، امسال نیز به منظور تعیین زمان آزاد سازی صید میگو، بزودی گشت های تحقیقاتی خود را آغاز خواهد کرد.