به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دوره آموزشی نقش استرس های مختلف در بروز بیماریهای میگو و روش های مقابله با آنها، به صورت وبیناری و با حضور افراد محدود به دلیل ملاحظات بهداشتی بیماری کووید، در محل سالن شیلات بوشهر برگزار شد. مدرس این دوره دکتر عقیل دشتیان نسب، از محققان عرصه آبزی پروری و رییس پژوهشکده میگوی کشور، به موضوع بسیار مهم تاثیر استرس در آبزی پروری پرداخت. دوره آموزشی نقش استرس های مختلف در بروز بیماریهای میگو و روش های مقابله با آنها، با رویکرد مدیریت بهینه میگو، یکی از کارگاه های تخصصی آموزشی- ترویجی است که پژوهشکده میگوی کشور از سال ۱۳۹۹ آغاز و در سال ۱۴۰۰ نیز در دستور کار خود دارد.
مخاطبان این دوره دست اندرکاران پرورش میگو در سایت های مختلف پرورشی بودند و با مشارکت اداره کل شیلات استان بوشهر، اتحادیه شرکتهای تعاونی پرورش میگو و شرکت تولید غذای بیضا ۲۱، در کنار پژوهشکده میگوی کشور اجرا شد. این برنامه ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰ ، با توجه به ضرورت مدیریت سلامت عمومی جامعه، در سالن جلسات شیلات و همزمان بصورت وبیناری برای سایرین اجرا گردید.
عمده مباحث مطرح شده در این گارگاه؛ تعریف استرس، انواع استرس، نقش ترکیبی عوامل استرس زا، علایم استرس در میگو ها، و مفهوم سندرم سازگاری عمومی بود.
در این کارگاه آموزشی بطور مشخص بر استرس های محیطی بعنوان یکی از مهمترین استرس ها پرداخته شد که چگونه به شکل تجمعی بروز کرده و در شرایط مدیریت ضعیف، موجب بحران در عملیات اجرایی پرورش میگو می شود. دکتر دشتیان نسب مدرس کارگاه، تاکید کرد، صنعت پرورش میگو در دنیا با اعمال مدیریت دقیق برای تولید در کنار بیماریهای میگو، در واقع فاکتورهای پیش برنده استرس تجمعی در محیط را مدیریت می کند.