به گزارش روابط عمومی   به منظور احداث بندر نوآوری با تاکید بر محصولات دریایی جلسه ای با میزبانی رییس دانشگاه خلیج فارس و با حضور رییس پژوهشکده میگوی کشور، رییس و معاونین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر   در محل آن دانشگاه برگزار گردید. در ابتدا دکتر مصلح، رییس دانشگاه خلیج فارس به بیان اهمیت و ضرورت ایجاد بندر نوآوری با همکاری دانشگاههای و موسسات علمی زیربط پرداخت و اشاره نمود، هدف از راه اندازی ناحیه نوآوری، توسعه محصولات زیست فناوری دریا پایه می باشد و برای رسیدن به این مهم می باید زیرساخت ها، امکانات و سایر برنامه ها مهیا گردد. هدف این کار، ارتباط دانشگاه با صنعت و ایجاد بستر مناسب برای پژوهشگران در جهت توسعه فناوری و تجاری سازی ذکر گردید.در ادامه دکتر دشتیان نسب، رییس پژوهشکده میگوی کشور به بیان برنامه های نوآوری در زمینه های شیلاتی با تاکید بر میگو اشاره نمودند. دکتر دشتی زاده، رییس مرکز به بیان اهداف و ضرورت انجام کارهای نوآورانه در بخش کشاورزی و شیلات پرداختند و به عملکرد مرکز در خصوص همکاری با پارک علو و فناوری استان در قالب تفاهم نامه مشترک و انعقاد قراداد و استقرار همکاری با شرکت های شتاب دهنده و واحدهای فناور در  مرکز پرداختند. همچنین آمادگی مرکز را  برای همکاری در  ایجاد ناحیه نوآوری  اعلام نمودند. در ادامه  دکتر جعفری،معاون پژوهش و فناوری و دکتر برنا و مهندس سرطاوی، از کارشناسان فنی مرکز به  اقدامات مرکز در خصوص پرورش و فرآوری محصولات گیاهی دریایی پرداختند.