ه گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، نخستین جلسه کارگروه ترویج و انتقال یافته ها به میزبانی پژوهشکده میگوی کشور، ۴ اردیبهشت ماه سال جاری تشکیل شد. اعضای این کارگروه از شیلات استان بوشهر، مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان، مدیران عامل اتحادیه های تکثیر کنندگان و پرورش دهندگان میگو و ماهی استان بوشهر و محققان ترویج از پژوهشکده میگو هستند.
این جلسه با خوش آمدگویی دکتر دشتیان نسب رییس پژوهشکده و تشریح سیاست های ترویجی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور آغاز شد. ابتدا دکتر مبارکی مسول امور ترویج پژوهشکده، گزارشی از اقدامات ترویجی در سال ۱۴۰۰، شامل طرح های تحقیقی ترویجی، کارگاه های آموزشی، تولید محتوا و فعالیت محققان معین و موارد دیگر ارایه کرد. دکتر آیین جمشید معاون پژوهشی، با اشاره به حوزه های تخصصی ترویجی به جزییات موارد ترویجی در هر بخش پرداخت و سرانجام موارد پیشنهادی برنامه های آموزشی ترویجی از سوی پژوهشکده را برای طرح دیدگاه اعضای کارگروه معرفی کرد.
مهندس حیدری رییس اتحادیه تکثیرکنندگان میگو، با اشاره به سوابق همکاری پژوهشکده با پرورش دهندگان میگو، از برنامه های پژوهشکده در حوزه تکثیر و تولید لارو میگو استقبال کرد. دکتر دشتیان نسب، با یادآوری نقش عمده کارشناسان خارجی در حوزه تکثیر، ابراز امیدواری کرد که زمینه آموزش بیشتر برای نیروهای داخلی فراهم شود.
مهندس محمد دوست رییس اتحادیه پرورش دهندگان میگو، با پیشنهاد سطح بندی و ارزیابی دوره های آموزشی و ترویجی بر اثربخشی آموزش تاکید کرد.
مهندس قاسمی رییس اتحادیه پرورش دهندگان ماهی در قفس، استفاده از تجربیات و سیاست های ترویجی پرورش میگو در حوزه پرورش ماهی را موثر دانست. مقرر شد برای توسعه اصولی و موفقیت صنعت نوپای پرورش ماهی در قفس در جنوب ایران، برنامه های ترویجی و آموزش های بنیادی با مشارکت سایر پژوهشکده های تخصصی در حوزه ماهیان دریایی نیز ادامه یابد.
مهندس ابراهیمی و مهندس مرادی از معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، با تاکید بر مدیریت محتوی در تولیدات رسانه به فرصت های متنوع اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت های رسانه در بخش ترویج شیلاتی اشاره کردند.
مهندس ابراهیمی و مهندس مرادی از معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، با تاکید بر مدیریت محتوی در تولیدات رسانه به فرصت های متنوع اطلاع رسانی و استفاده از ظرفیت های رسانه در بخش ترویج شیلاتی پرداختند.
مهندس عاشوری از شیلات بوشهر، به تجارب صنعت پرورش میگو در سالیان گذشته و ضرورت ارتقای سطح تولید اشاره کرد.
در این جلسه، مجموعه مدیریتی و کارشناسی پژوهشکده، به بازخورد از سوی بخش اجرا برای کاربردی تر شدن عناوین اقدامات ترویجی در سال جدید تاکید کردند.