ه گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، مراسم روز کارگر امسال با حضور مدیریت و جمعی از پرسنل پژوهشکده، با تقدیر از تلاش همکاران شرکتی برگزار گردید. هجدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۱، مناسبت روز جهانی کارگر، به شکرانه سلامت همکاران و با بهبود شرایط شیوع کرونا، به صرف ناهار و اهدای لوح تقدیر برگزار شد.

پرسنل شرکتی پژوهشکده میگوی کشور، ۱۲ نفر هستند که در سالیان اخیر و بویژه در پی بازنشستگی تعداد زیادی از همکاران در بخش های مختلف اداری و پژوهشی، در موفقیت های اخیر پژوهشکده سهیم هستند. در حال حاضر پژوهشکده میگوی کشور علی رغم کاهش تاثیرگذار حضور پرسنل در پست های مختلف پژوهشی، آزمایشگاهی و پشتیبانی با تلاش قابل تقدیر سایرین، امورات مختلف را به سرانجام می رساند. در این مراسم با سپاس از تلاش همگان، تعدادی از همکاران بر ضرورت تثبیت جایگاه شغلی، حفظ ارزش های انسانی و پیگیری مطالبات تاکید کردند.