به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، جلسه هم اندیشی محققان معین و کارشناسان پهنه های شیلاتی دوشنبه سی خرداد ۱۴۰۱ در سالن اجتماعات پژوهشکده میگو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. این جلسه به دعوت مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر از مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های بوشهر، دشتی، تنگستان، گناوه، دیلم، بندر ریگ، چاهکوتاه، کاکی،دلوار و بندر دیر و حومه و میزبانی پژوهشکده میگو بود.  
در راستای تحقق اهداف ترویجی، تقویت نظام ارتباطی محققان، مروجان، بخش اجرا و بهره برداران این جلسه در دستور کار گرفت. ابتدای جلسه مدیر ترویج پژوهشکده میگو، اهداف جلسه را ارایه کرد و هر یک از محققان معین پژوهشکده با معرفی حوزه کاری و پژوهشی خود، موضوعات پهنه های مرتبط خود، با کارشناسان پهنه و یا نمایندگان جهاد کشاورزی حاضر در جلسه تبادل نظر کردند.