به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، مدیریت ترویج جهاد کشاورزی استان بوشهر، ششمین کاروان ترویجی ارتقاء بهره وری کشاورزی را با محوریت موضوع میگو برگزار کرد. این کارگاه آموزشی و ترویجی با حضور محققین و متخصصین ملی و استانی، بهره برداران و مروجین پهنه چهارشنبه ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار شد. پوشش این برنامه بطور همزمان از شبکه تلویزیونی برکت تهران و استان های خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، گلستان و به میزبانی استان بوشهر بود. درکارگاه آموزشی بوشهر معاون توسعه مدیریت ومنابع سازمان جهاد، مدیر و نمایندگانی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، پژوهشکده میگوی کشور، سازمان دامپزشکی، معاون آبزی پروی اداره کل شیلات استان و مدیران عامل تکثیر و پرورش دهندگان میگو، صید و صیادی، و مدیران جهاد کشاورزی و ترویج شهرستان های دیلم، امام حسن، کاکی، انگالی، دلوار و تعدادی از پرورش دهندگان میگو حضور داشتند.
در نخستین بخش کارگاه، دکتر دشتیان نسب به موضوع مدیریت پیشگیری از بروز بیماری لکه سفید میگو پرداخت. سپس دکتر آبسالان فرد کارشناس مسئول بررسی های میدانی و مطالعات اپیدمیولوژیک اداره کل دامپزشکی بوشهر، موضوع اپیدمیولوژی بیماری ویروسی لکه سفید را ارایه کرد. ‌همچنین دکتر کوثری از اداره کل دامپزشکی و گلستانی رییس اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان بوشهر شرایط و چالش های پرورش در بوشهر را مطرح کردند. ایشان بر لزوم وحدت رویه در اجرای الزامات در ساختار مدیریت دولتی و خصوصی تاکید کردند. مرادی یکی از پرورش دهندگان میگو، کلیدی ترین تجربه موفق برای پرورش میگو را حفظ کیفیت بستر استخر، رعایت تعداد لارو و زمان برداشت اعلام کرد. در ادامه حیدری مدیر اتحادیه تکثیر کنندگان میگوی بوشهر، سلامت قطعی لاروها و شرایط تامین صحیح آن از مراکز سالم را ضروری دانست. سرانجام آقای کارگر رییس اتحادیه صیادی بوشهر به اهمیت بهروری، استفاده از دانش بومی، صادرات به موقع و دیپلماسی، برندسازی برای اشتغال پایدار میگو اشاره کرد. کارگر به بحران صیادی متاثر از کاهش ذخایر آبزی و ناشی از عوامل متعدد آلاینده در منطقه اشاره کرد. لزوم توجه به نقطه نظرات کارشناسی، استاندارد سازی ادوات صید را ضروری دانسته و موارد بالا را در حفظ مرزهای آبی ایران حیاتی دانست. آقای کارگر پایداری صید را در سایه حفظ ذخایر و مدیریت دقیق کوتاه، میان و بلند مدت دانست و بر آمایش سرزمین برای بومی سازی روش های پایدار و آموزش و ترویج تاکید کرد.
پرورش دهندگان میگو به محدودیت های ناشی از مدیریت برق در مزارع پرورش و مسایل اداری پرورش دهندگان، غذا، موانع برداشت مناسب میگو، کمبود یخ و کارگاه های عمل آوری، موانع صادرات اشاره کردند.
اشرف مدیر آبزی پرورش شیلات بوشهر، پرورش دهندگان استان بوشهر را موفق ترین در سطح ملی خواند و بر رعایت الزامات بویژه مدیریت جدی اتحادیه ها برای پیشرفت صنعت میگو تاکید کرد و با درنظر گرفتن محدودیت های موجود، همراهی کلیه افراد ذی نفع را لازمه پایداری تولید دانست.
مهمترین هدف کاروان ترویجی؛ ایجاد نهضت جهادی، بسیج مروجان، محققان و متخصصان کشاورزی همراه با بهره گیری حداکثری از ظرفیت شبکه ترویج غیر دولتی برای ترویج دانش و فناوری می باشد.
افزایش ضریب نفوذ دانش و توسعه کشاورزی دانش بنیان و تبادل تجارب از دیگر اهداف این کاروان بوده است. امید می رود با توجه به شیوع بیماری میگو در این دوره پرورش، حضور برخی پرورش دهندگان در کنار مدیران و کارشناسان، شرایط تعاملی برای غلبه بر بیماری را فراهم کند و منجر به ارتقای بهره وری عوامل تولید در عرصه های پرورش میگوی در سطح ملی گردد.