به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور_ چابهار، مهندس آژنگ رئیس بخش آبزی پروری مرکز به همراه رئیس و معاون پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور از کارگاه های تکثیر میگوی استان بازدید کردند و از روند اجرای مولد سازی برای دوره پرورش آتی مطلع شدند. در این بازدید مدیران مراکز تکثیر از توفیقات و مشکلات تولید در سال جاری و برنامه مولدسازی میگو برای دوره آتی مطالبی را بیان نمودند و آمادگی خود را برای همکاری با پژوهشکده برای اجرای پروژه های مشترک در زمینه مولد سازی و اصلاح نژاد میگوی سفید غربی را، اعلام کردند.