به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، با دعوت اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان و اداره ترویج شیلات استان هرمزگان، آقایان دکتر عقیل دشتیان نسب و محمد خلیل پذیر همراه با ارائه دوره‌های آموزشی از مزارع پرورش میگوی این استان بازدید به عمل آوردند. با توجه به شیوع بیماری باکتریایی نکروز حاد هپاتو پانکراس یا AHPND در مزارع پرورش میگوی استان هرمزگان در سال زراعی جاری، این بازدید دو روزه در تاریخ 23 لغایت 24 آبان ماه 1401 انجام شد. کارشناسان پژوهشکده میگوی کشور دو دوره آموزشی با عناوین "مدیریت تولید میگوی پرورشی در کنار بیماری AHPND "و "آماده‌سازی اصولی مزارع پرورش میگو همراه با معرفی بیماری AHPN و دیگر بیماری‌های باکتریایی مشابه"، را برگزار کرده و راهکارهای برون رفت مزارع از این بیماری را ارائه نمودند.
در پایان جلسه، دکتر دشتیان نسب رییس پژوهشکده میگو ضمن پاسخ دادن به سئوالات بهره‌برداران و حاضران، آمادگی این مرکز را جهت هر گونه همکاری علمی و عملیاتی بمنظور احیاء مجدد مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان را اعلام نمود.