به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دکتر قائدنیا معاون پشتیبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به اتفاق مهندس نامدار مدیر مالی موسسه تحقیقات، در سفری دو روزه و همزمان با برگزاری نمایشگاه شیلات و آبزیان به بوشهر سفر کردند. ایشان پس از بازدیدهای دوره ای از بخش های مختلف پژوهشکده میگوی کشور، اول اسفند 1401، در جلسه مشترکی با مدیریت و همکاران، موضوعات مرتبط با منابع مالی پروژه ها و امور اداری همکاران را بررسی کردند.

.در این مراسم همزمان از مهندس صمد راستی معاون پشتیبانی و اداری پیشین پژوهشکده میگوی کشور، که در گذشته بازنشسته شده بود، تقدیر به عمل آمد.