به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر، 20 اردیبهشت ماه سال جاری نشست کارگروه ترویج و انتقال یافته های شیلاتی با دستور کار گزارش عملکرد ترویجی سال قبل و تعیین اولویت های ترویجی سال 1402 به میزبانی پژوهشکده میگوی کشور برگزار شد. اعضای این کارگروه نماینده شیلات استان، مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی، نماینده تکثیر کنندگان و نماینده پرورش دهندگان میگو، نماینده اتحادیه صیادان و پرورش دهندگان ماهی در قفس و اعضای کارگروه ترویج از پژوهشکده میگو بودند. موضوع مورد بررسی این جلسه کارگروه، تدوین برنامه های آموزشی-ترویجی سال 1402 بود. ابتدا دکتر مبارکی مسئول ترویج پژوهشکده، گزارشی از اقدامات انجام یافته و عملکرد ترویجی در سال 1401 را به اطلاع حاضران رساند. لازم به ذکر است، اقدامات ترویجی پژوهشکده میگوی کشور در قالب محتوای کتاب، نشریه ترویجی، هندبوک، بروشور، پوستر، فعالیت های آموزشی و ترویجی ویژه بهره بردارن ، برنامه های ترویجی حوزه صید و ایجاد مزارع نوآوری می باشد.
در این جلسه مهندس عاشوری از شیلات بوشهر اعلام کرد، مدیران مزارع از اردیبهشت ماه سال جاری، شروع به ذخیره سازی لارو میگو کرده اند و با توجه به اهمیت موضوع ایمنی زیستی در مزارع، خواهان ارائه دوره آموزشی در ابتدای فصل پرورش برای پرورش دهندگان شد. از این رو با توافق حاضران مقرر گردید در هفته بعد دوره های اصول پرورش در مزارع و ایمنی زیستی برای بهره برداران ارائه شود. دکتر پذیر در بخشی از صحبت های خود بر اثر بخشی دوره های آموزشی برای پرورش دهندگان طی سال گذشته و استمرار آن در سال جدید برای سایت های دیگر اشاره کرد. در ادامه جلسه به موضوع پرورش ماهی در قفس پرداخته شد. مواردی از قبیل مشکلات قفس ها و ضرورت دوره های آموزشی مرتبط از سوی آقای قاسمی، مدیر اتحادیه پرورش دهندگان ماهی، مطرح گردید. سپس دکتر کشاورزی فرد و دکتر آئین جمشید از پژوهشکده و آقای کارگر رییس اتحادیه صیادان، به مشکلات صیادی، وضعیت ذخایر ، صیدهای غیر مجاز و شناورهای بی هویت به عنوان عوامل تهدید کننده صید پایدار پرداختند. در این نشست، کارکرد و نقش موثر اسکله الگویی در مدیریت آمار صید و مدیریت مبتنی بر نیازهای صیادان مورد بحث و تبادل نظر حاظران قرار گرفت.