به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، دکتر مسلم شریفی نیا، عضو هیات علمی پژوهشکده میگوی کشور، در فهرست دانشمندان پراستناد در تمامی رشته‌ها به عنوان دانشمندان دو  درصد برتر جهان در سال 2023، قرار گرفت. بر اساس اعلام موسسه علمی و انتشاراتی Elsevier  و پیرو ارزیابی‌های انجام ‌شده که به وسیله محققان دانشگاه استنفورد روی داده‌های پایگاه اسکوپوس انجام شده است، فهرست دانشمندان پراستناد در تمامی رشته‌ها به عنوان دانشمندان دو درصد برتر جهان در سال 2023 شناسایی و معرفی شد. این گزارش در 4 اکتبر 2023 به چاپ رسیده است و دکتر مسلم شریفی نیا، عضو هیات علمی پژوهشکده میگوی کشور در این فهرست

قرار دارد. این پژوهش با استفاده از داده‌های استنادی پایگاه اسکوپوس، دانشمندان را در 22 رشته علمی و 174 زیرشاخه علمی طبقه‌بندی کرده است. در این فهرست، پارامترهای متعدد علم سنجی روی مقالات منتشره در این پایگاه از سال 1960 تا 2022 میلادی بررسی و ارزیابی شده است که از جمله آن می‌توان به تعداد مقالات، تعداد ارجاعات به مقالات بدون خود استنادی نویسنده، تعداد مقالات تک نویسنده، درصد استناد نویسندگان به مقالات خود، شاخص h دانشمندان در حوزه های تخصصی و یک شاخص ترکیبی با عنوان c-score اشاره کرد. در این گزارش، سنجه‌های با و بدون خود استنادی محققان و نسبت تعداد ارجاعات به تعداد مقالات ارجاع کننده نیز ارائه شده است. در مجموع و بر اساس شاخص های ذکر شده، اسامی 204644 محقق در فهرست دانشمندان برتر بازه زمانی بلندمدت طول دوره خدمت علمی و 210199 پژوهشگر در فهرست دانشمندان برتر بازه زمانی یکساله وارد شدند. از کشور ایران، 871 محقق در فهرست دانشمندان برتر بازه زمانی بلند مدت طول دوره خدمت علمی و 2141 محقق در فهرست دانشمندان برتر بازه زمانی کوتاه مدت یکساله قرار گرفته‌اند. کشور جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست را به لحاظ تعداد پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر در میان کشورهای اسلامی به خود اختصاص داده است. انتشار حداقل 5 مقاله شرط بررسی کارنامه اشخاص و شاخص‌های تعداد استناد، تعداد استناد بدون خود استنادی، شاخص اچ و یک شاخص ترکیبی، ملاک ارزیابی اعلام شده است.

 نتایج این پژوهش در پایگاه Elsevier در مقاله‌ای با عنوان October 2023 data-update for  "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators" در لینک زیر دردسترس است:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

​​​​​​​پژوهشکده میگوی کشور با افتخار و عرض تبریک به دکتر شریفی نیا و جامعه علمی، آرزوی تندرستی، سرفرازی و موفقیت‌های روزافزون برای ایشان و سایر محققان در راه پیشرفت و اعتلای نام ایران دارد.