.
به گزارش روابط عمومی پژوهشكده میگوی كشور، جلسه تخصصی رئیس دانشگاه و مدیران دانشکده دامپزشکی و محققان پژوهشکده، 12 آذر ماه 1402 در سالن اجتماعات پژوهشكده میگوی كشور برگزار شد. این نخستین نشست با مدیران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در نوع خود و با محوریت دانشکده دامپزشکی این دانشگاه بود.
دشتیان نسب رئیس پژوهشکده میگوی کشور، با خوش‌آمد به حاضرین، ابتدا مواردی از سابقه همکاری‌های پژوهشکده با دانشجویان و پایان‌نامه‌های مقاطع مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی کازرون را برشمرد. وی برگزاری جلسه بسط همکاری با دانشگاه همزمان با ابلاغ سیاست‌های نظام در حوزه توسعه دریا محور را به فال نیک گرفت و به موارد متعدد همکاری‌های ممکن بویژه در حوزه مختلف آبزیان و بیماریها در حوزه دامپزشکی اشاره کرد. سپس آئین‌جمشید معاون پژوهشی، با معرفی بخش های مختلف پژوهشکده، پیشینه اقدامات پژوهشی، ماموریت‌ها و دستاوردهای پژوهشی در حوزه آبزی‌پروری، مدیریت و ارزیابی ذخایر دریایی و اکولوژی را ارائه کرد. در این جلسه مصادیقی از پتانسیل اقدامات آموزشی، ترویجی و پژوهشی توسط حاضرین در جلسه مطرح و برای تصویب نهایی تفاهم نامه به شور گذاشته شد.
دکتر امیر قائدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کازرون، با ابراز خرسندی از حضور در پژوهشکده، هدف خود و تیم همراه را جلب مشارکت بیشتر و عقد همکاری دو جانبه برای بهبود حوزه پژوهشی دانشجویان خود برشمرد. با اشاره به جایگاه مناسب و سرآمد دانشکده دامپزشکی واحد کازرون در سطح ملی، پتانسیل‌های ساختاری و سیاست های توسعه‌ای دانشگاه را معرفی کرد. ایشان این جلسه را مقدمه ارتباط بعدی سایر دانشکده‌های این دانشگاه با پژوهشکده میگوی کشور دانست. دکتر سارا ورزندیان رئیس دانشکده دامپزشکی، با اشاره به برخی پروژهش‌های مرتبط با آبزیان این دانشگاه اشاره و پتانسیل قابل توجه اقدامات پژوهشی این حوزه را فرصتی برای همکاریهای دو جانبه برشمرد. دکتر رضا صادقی به موارد متعدد از جمله دفتر توانمندسازی دانشجویان، کاروزی، فضاهای آموزشی پژوهشی با پتانسیل‌های توسعه و تحقیق در حوزه آبزی پروری و درآمدزایی در دانشگاه اشاره و مبنایی برای اقدامات مشترک دانست.
مقرر شد در گام اول تفاهم نامه همکاری بین دو دستگاه منعقد و سپس به منظور هم افزایی و استفاده از پتانسیلهای موجود بر اساس تفاهم نامه منعقد شده، پروپوزال و قراردادهای همکاری مشترک ارائه گردد.
پس از این جلسه، حاضرین در بازدید از مجموعه آزمایشگاههای پژوهشكده میگوی كشور، ضمن آشنایی با کارشناسان مسئول آن در جریان امکانات، تجهیزات آزمایشگاهی، محدوده اقدامات و ظرفیت‌های این مرکز برای تحقیقات علمی - پژوهشی آتی قرار گرفتند.