به گزارش روابط عمومی پژوهشكده میگوی كشور، نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان بوشهر از صبح سه شنبه ۱۴ آذرماه 1402 به مدت دو روز و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار بوشهر، رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس و مدیران استانی، آغاز به کار کرد. نمایشگاه امسال با حضور ۱۲ دستگاه اجرایی، مرکز آموزشی و تحقیقاتی و ۱۸ شرکت فناور و دانش بنیان در محل دانشکده نفت دانشگاه خلیج فارس برای بازدید عموم برپا شد. هدف از برپایی این نمایشگاه ارائه‌ی آخرین دستاوردهای پژوهشی مراکز علمی و اجرایی استان است و پژوهشكده میگوی كشور به روال سالهای گذشته حضوری فعال داشت.
همچنین در آئین افتتاحیه نمایشگاه از برگزیدگان حوزه علم و فناوری استان بوشهر در سال گذشته تجلیل شد.