به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، سوم بهمن ۱۴۰۲ اولین گردهمایی تخصصی مدیریت سیلاب در استان بوشهر با رویکرد سیلاب شهری در پژوهشکده آب دانشگاه خلیج فارس برگزار شد. این گردهمایی با همکاری شرکت آب منطقه ای و آبفای استان، سخنرانی متخصصان و صاحب نظران ملی و بین المللی، حضور مدیران استانی و شهرداران به همراه تجلیل از پیشکسوتان و پژوهشگران حوزه آب در استان بوشهر بود.
در این مراسم از همکار بازنشسته بخش بوم شناسی پژوهشکده میگوی کشور مهندس غلامرضا ایزدپناهی، با اهدای لوح تقدیر و تندیس تجلیل کردند. همچنین در ادامه توسط آیین جمشید معاون پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور، به پاس تحقیقات متعدد ایشان و محسنی زاده به نمایندگی از همکاران بخش بوم شناسی پژوهشکده به پاس سالها همکاری ارزشمند ایشان با اهدای لوح و هدیه قدردانی شد.
ایزدپناهی دانش آموخته رشته زمین شناسی، محقق و مجری پروژه های علوم شیلاتی، پیشکسوت حوزه آب و فعال در بخش نجوم و ... در استان بوشهر می باشد و مستندات ارزشمندی از ایشان در دسترس است.