وبینار برنامه راهبردی آینده پژوهی در صنعت میگوی کشورتفاهم نامه همکاری پژوهشکده میگوی کشور و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهربازدید معاونت پشتیبانی و اداری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از پژوهشکده میگوی کشوربازدید معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از ایستگاه تحقیقاتی تولید میگوی عاری از بیماری خلیج فارسشورای پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور پروتکل های بهداشتی در محل کارسال جهش تولیدپیشگیری از بیماری COVID -19  برای فعالین مزارع پرورش میگو

وبینار برنامه راهبردی آینده پژوهی در صنعت میگوی کشور

تفاهم نامه همکاری پژوهشکده میگوی کشور و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر

بازدید معاونت پشتیبانی و اداری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از پژوهشکده میگوی کشور

بازدید معاون پژوهشی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور از ایستگاه تحقیقاتی تولید میگوی عاری از بیماری خلیج فارس

شورای پژوهشی پژوهشکده میگوی کشور

پروتکل های بهداشتی در محل کار

سال جهش تولید

پیشگیری از بیماری COVID -19 برای فعالین مزارع پرورش میگو

درباره مجموعه

مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس در سال 1356 تأسیس گردید. فعالیتهای تحقیقاتی این مرکز از بهمن ماه همان سال شروع شد . این فعالیتها در قالب طرح تحقیقاتی در خصوص ارزیابی ذخایر کفزی خلیج فارس با همکاری شش کشور حاشیه خلیج فارس (عربستان سعودی ، کویت ، عراق ، قطر ، بحرین و امارات متحده عربی) و مشارکت سازمان خواربار جهانی (فائو) انجام پذیرفت . پس از پایان طرح منطقه ای ، از سال 1358 مرکز فعالیتهای تحقیقاتی خود را در خصوص میگو متمرکز نمود و با استفاده از اطلاعات حاصل از این ذخیره ، محدودیت هایی جهت ممنوعیت صید در ماههای تخمریزی برای حفاظت بهتر از این آبزی به مورد اجرا گذاشت. در سالهای بعد پروژه هایی در خصوص امکان تکثیر و پرورش میگوی ببری ، ارزیابی ذخایر کفزیان ، بیولوژی گونه های کفزی در معرض خطر ، امکان صید گونه های سطحزی توسط تور ترال میان آبی و پرساین ، تهیه سیستم آمار آبزیان ، آلودگیهای آلی و معدنی ، بررسی و شناسایی بیماریهای میگو ، مولد سازی میگو و بالا بردن تولید لارو از هر مولد ، بالا بردن توان تولید حوضچه های پرورشی و تحقیق در خصوص  اثرات فاضلاب های حوضچه های پرورش بر ساحل به مرحله اجرا گذاشته شد. در حال حاضر این مرکز با نام پژوهشکده میگوی کشور فعالیت می نماید.

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

بهداشت و بیماری آبزیان (میگو)

بهداشت و بیماری آبزیان (میگو)

بهداشت و بیماری آبزیان (میگو)

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیام‌های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیام‌های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیام‌های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیام‌های ترویجی