روز مزرعه در سایت پرورش میگوی حله بوشهر اولین جلسه شورای راهبردی نمایشگاه شیلات ایران در استان بوشهر برگزاری جلسه هم اندیشی محققان معین و کارشناسان پهنهروز مزرعه  اصول غذادهی میگو و بیماری های تغذیه ای در سایت بویراتبرگزاری روز مزرعه سایت دلواربرگزاری روز مزرعه در سایت مندبرگزاری شورای پژوهشی مشترک دو پژوهشکده خلیج فارس و پژوهشکده میگوی کشو\ر (کلیک کنید)

روز مزرعه در سایت پرورش میگوی حله بوشهر

اولین جلسه شورای راهبردی نمایشگاه شیلات ایران در استان بوشهر

برگزاری جلسه هم اندیشی محققان معین و کارشناسان پهنه

روز مزرعه اصول غذادهی میگو و بیماری های تغذیه ای در سایت بویرات

برگزاری روز مزرعه سایت دلوار

برگزاری روز مزرعه در سایت مند

برگزاری شورای پژوهشی مشترک دو پژوهشکده خلیج فارس و پژوهشکده میگوی کشو\ر (کلیک کنید)

جدیدترین تصاویر سایت

لیستی از جدیدترین تصاویر مربوط به سازمان ، جلسات و همایش ها و...

درباره مرکز

مرکز تحقیقات شیلاتی خلیج فارس در سال 1356 تأسیس گردید. فعالیتهای تحقیقاتی این مرکز از بهمن ماه همان سال شروع شد . این فعالیتها در قالب طرح تحقیقاتی در خصوص ارزیابی ذخایر کفزی خلیج فارس با همکاری شش کشور حاشیه خلیج فارس (عربستان سعودی ، کویت ، عراق ، قطر ، بحرین و امارات متحده عربی) و مشارکت سازمان خواربار جهانی (فائو) انجام پذیرفت . پس از پایان طرح منطقه ای ، از سال 1358 مرکز فعالیتهای تحقیقاتی خود را در خصوص میگو متمرکز نمود و با استفاده از اطلاعات حاصل از این ذخیره ، محدودیت هایی جهت ممنوعیت صید در ماههای تخمریزی برای حفاظت بهتر از این آبزی به مورد اجرا گذاشت. در سالهای بعد پروژه هایی در خصوص امکان تکثیر و پرورش میگوی ببری ، ارزیابی ذخایر کفزیان ، بیولوژی گونه های کفزی در معرض خطر ، امکان صید گونه های سطحزی توسط تور ترال میان آبی و پرساین ، تهیه سیستم آمار آبزیان ، آلودگیهای آلی و معدنی ، بررسی و شناسایی بیماریهای میگو ، مولد سازی میگو و بالا بردن تولید لارو از هر مولد ، بالا بردن توان تولید حوضچه های پرورشی و تحقیق در خصوص  اثرات فاضلاب های حوضچه های پرورش بر ساحل به مرحله اجرا گذاشته شد. در حال حاضر این مرکز با نام پژوهشکده میگوی کشور فعالیت می نماید.

تالار های ترویج دانش

کاربرد سموم کشاورزی در مزارع با ملاحظات محیط زیستی مصرف شود چراکه در اثر زهکشی و سیلاب به دریا راه پیدا می کنند و در بافت ماهی تجمع پیدا می کند که بسیار خطرناک می باشد.

پیام‌های ترویجی

توجه به مبانی توسعه پایدار شیلاتی تضمین کننده حفظ آبزیان برای نسل های آتی می باشد.

پیام‌های ترویجی

در صورت استفاده از آنتی بیوتیک ها زمان منع مصرف را بطور حتم لحاظ کنید.

پیام‌های ترویجی

با اعمال مدیریت صحیح تغذیه ای می توان از بروز استرس های مختلف در میگو جلوگیری نمود.

پیام‌های ترویجی

گالری تصاویر