مراسم روز کارگر صبح روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه با حضور کارگران و نیروهای شرکتی در سالن اجتماعات پژوهشکده میگوی کشور برگزار شد
در این مراسم، توسط مدیریت پژوهشکده دکتر دشتیان نسب و معاونین پژوهشی و برنامه ریزی با اهدا لوح یادبود از زحمات این عزیزان تقدیر گردید