.پژوهشکده میگوی کشور اردیبهشت ۱۳۹۹، نخستین نشست هم اندیشی کارگروه ترویج و انتقال یافته ها را در شرایط شیوع بیماری کرونا برگزار کرد
به گزارش روابط عمومی، چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، پژوهشکده میگوی کشور نخستین نشست هم اندیشی کارگروه ترویج و انتقال یافته ها را برگزار کرد. در این جلسه نمایندگان ادارات شیلات، دامپزشکی، امور ترویج جهاد کشاورزی، مدیران اتحادیه های صیادی، تکثیر و پرورش دهندگان میگوی استان همچنین کارشناسان و محققان این حوزه در پژوهشکده میگوی کشور حاضر بودند.
پس از ارائه گزارش عملکرد ترویجی پژوهشکده میگوی کشور در سال ۱۳۹۸، دکتر دشتیان نسب دستور کار این جلسه را با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع بیماری کرونا به شرح زیر اعلام کرد. بررسی نیاز های ترویجی آموزشی حوزه های تکثیر، پرورش و صیادی میگو و آبزیان در استان بوشهر و هم اندیشی در خصوص نحوه اجرای بهینه برنامه‌های ترویجی در شرایط شیوع بیماری کرونا و برنامه های پیشنهادی پژوهشکده برای روز مزرعه و انتقال یافته ها. در نهایت نیازهای اختصاصی هر حوزه برای سال ۱۳۹۹ با توجه به الویت های بهداشتی و سلامت مخاطبان و مروجان مطرح شد. به ترتیب استفاده هرچه بیشتر از محتوای آموزشی در فضای رسانه ای و برگزاری کارگاه های آموزشی ضروری با نفرات محدود و در مکان های مناسب، در دستورکار قرار گرفت. دکتر دشتیان نسب بر آمادگی پژوهشکده میگوی کشور در حوزه آموزش و ترویج برای جامعه صیادی و پرورش دهندگان ضمن رعایت الزامات بهداشتی تاکید کردند.