*چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و با مشارکت انجمن علمی ماهیان زینتی ایران در تاریخ 22-20 آبان 1399 برگزار می گردد. پس از برگزاری موفقیت آمیز کنگره های قبلی، برگزاری چهارمین کنگره به  ایران واگذار گردید. همچنین در نظر است هزینه ثبت نام شرکت کنندگان ایرانی مقیم داخل کشور به ریال دریافت شده و اعضای انجمن علمی ماهیان زینتی ایران از تخفیف ثبت نام برخوردار گردند.
*مقالات پذیرفته شده  در چهارمین کنگره بین المللی تحقیقات شیلات و آبزیان در پایگاهسیویلیکا نمایه خواهند شد.
*با توجه به تقاضاهای مکرر، مهلت ارسال مقاله تا 15 خرداد تمدید گردید.
http://icfar2020.ir/index.php?sid=1&slc_lang=fa&logoutmod=1