به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، به منظور بهره مندی کارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان حوزه شیلات و آبزیان، تعدادی از کتب علمی و تخصصی این حوزه در دسترس عموم قرار گرفته است. این اقدام در راستای کمک به علاقه مندان در شرایط حساس کشور، موضوع شیوع کرونا و اهمیت قرنطینه خانگی، انجام گرفته که امید است بتواند در ارتقای سطح علمی ایشان، مثمرثمر واقع شود.چنانچه در پایداری این بیماری، استمراری وجود داشته باشد، به صورت مرحله ای اقدام مشابه، انجام خواهد شد.