به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، اپلیکیشن مدیریت پرورش میگو، طراحی شده توسط دکتر علی قوام پور و دکتر محمد خلیل پذیر از محققان پژوهشکده میگوی کشور  به عنوان اپلیکیشن برتر انتخاب شد. این اپلیکیشن، طی مراسم دومین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابب طبیعی در تاریخ سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۹ در سالن فجر سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، به عنوان اپلیکیشن برتر معرفی خواهد شد.
این مراسم، با حضور مقامات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز روسای موسسات و مراکز تحقیقاتی برگزار می شود.
  .