جلسه مشترک پژوهشکده میگوی کشور و اداره کل شیلات استان خوزستان درخصوص اجرای طرح اصلاح ساختار و بهینه سازی الگوی منطقه ای تولید میگوی پرورشی در سایت چوئبده. این جلسه روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۹ با حضور مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان، رئیس اتحادیه پرورش دهندگان میگوی استان خوزستان و سایر کارشناسان مرتبط در شهر اهواز  برگزار گردید.