به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، اولین گشت پایش تعيين زمان گشایش و آزادسازی دوره صيد میگوی ببری سبز در آب های استان بوشهر، سه شنبه ۱۵ تير ماه ۱۴۰۰ آغاز گردید. این گشت
تحقیقاتی، ایستگاه های روبروی شهرستان بوشهر در شمال تا ایستگاه های بندر دیر در جنوب استان را پوشش‌ خواهد داد. این بررسی‌ها با ابزار تور ترال میگو به وسیله شناور لنج تحقيقاتي، در سه لایه عمقی، ۵ تا ۱۰، ۱۰ تا ۲۰ و ۲۰ تا ۳۰ متر انجام می شود. تعداد ایستگاه های مورد بررسی در راستای اجرای اهداف اين پروژه، ۳۰ ایستگاه در اعماق مختلف آب های استان بوشهر تعيين شده است. برای رسیدن به اهداف مورد نظر در امر گشایش دوره صید، چند گشت تحقیقاتی انجام خواهد شد.