روز مزرعه با ارائه کارگاه های آموزشی "نقش پروبیوتیک در افزایش سود آوری اقتصادی در مزارع پرورش میگو" و "مکانیزاسیون و اصلاح ساختار در مزارع پرورش میگو" در 1401/3/10 در سایت مند با حضور کارشناسان و بهره برداران برگزار گردید.