به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور- بوشهر، استاندار بوشهر به اتفاق معاون توسعه استانداری برای بررسی وضعیت مکانی و محدوده گذر قابل توسعه پیرامون محل، از پژوهشکده میگو و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، بازدید کرد. در این بازدید علاوه بر دکتر جعفری معاون توسعه و برنامه ریزی از استانداری بوشهر، دکتر گلستانه معاون برنامه‌ریزی، دکتر برنا معاون آموزشی، مهندس برومند مسئول امور حقوقی همگی از مرکز آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر نیز حضور داشتند.
دکتر دشتیان نسب رییس پژوهشکده، در بدو ورود برخی از برنامه‌های پژوهشی در حال اجرای پژوهشکده میگوی کشور را به اطلاع ایشان رساندند.
استاندار بوشهر در بررسی میدانی از محل گذر ۳۵ متری مجاور پژوهشکده میگو که عملیات توسعه آن آغاز شده است، تاکید کرد این عملیات می بایست همراه با تثبیت موقعیت و ارزش افزوده برای این مرکز تحقیقاتی باشد. با توجه به سیاست های کلان استان در حوزه شیلات و آبزی پروری، و سوابق ارزشمند پژوهشکده، نیازهای آموزشی و ترویجی می بایست از مسیر حفظ و توسعه پژوهشکده میگوی کشور و مرکز تحقیقات و آموزش منابع طبیعی استان بوشهر ادامه یابد. لازم به ذکر است این گذر جدید، همراه با اهداف توسعه ای بخش خصوصی در کنار ساحل می باشد. از این رو استاندار بوشهر تاکید کرد در کنار گشایش مسیر از این جاده، همچنان پژوهشکده میگوی کشور و مرکز تحقیقات و آموزش منابع طبیعی، جایگاه محوری خود را در منطقه داشته و در اصلاح و حفظ و توسعه این محدوده مشارکت کنند. استاندار بوشهر با اشاره به سهم ۵۰ درصدی استان در تولید میگوی کشور و گسترش پرورش ماهی در قفس، اظهار امیدواری کرد که ارزش افزوده این گذر، موجب رونق بیشتر اقدامات پژوهشی گردد.
در پایان استاندار بوشهر از مسوولین پژوهشکده و مرکز تحقیقات کشاورزی درخواست کردند که برنامه های فعلی و آتی خود را ارائه دهند و قول مساعدت در برنامه‌های پژوهشی و آموزشی در زمینه شیلات به عنوان یکی از پتانسیل های بسیار مهم استان بوشهر را دادند.