به گزارش روابط عمومی پژوهشکده میگوی کشور، 22 شهریور ماه 1401 یکی دیگر از کارگاه های آموزشی – ترویجی این بار در سایت پرورش میگوی حله از شهرستان گناوه در استان بوشهر برگزار شد. در راستای سیاست های آموزشی – ترویجی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و اجرای سایت الگویی مزارع پرورش میگو در استان بوشهر، یکی دیگر از کارگاه های آموزشی در سایت حله شهرستان گناوه به صورت حضوری و عملی توسط مجریان پروژه ارائه شد. در این تاریخ مجریان پروژه، آقایان دکتر محمد خلیل پذیر محقق هیأت علمی پژوهشکده میگوی کشور به اتفاق آقای دکتر علی قوام‌پور از اداره کل شیلات استان بوشهر با حضور در مزرعه الگویی آموزش‌های لازم جهت مدیریت تعویض آب و بهبود کیفیت آب در طول دوره پرورش را با هدف افزایش ارتقاء مهارت‌‌های فنی پرسنل شاغل در مزارع پرورش میگو ارائه نمودند